واقعيت افزودهواقعيت افزوده چيست؟

واقعيت افزوده (به انگليسي: Augmented Reality) يک نماي فيزيکي زنده، مستقيم يا غيرمستقيم (و معمولاً در تعامل با کاربر) است، که عناصري را پيرامون دنياي واقعي افراد اضافه مي‌کند. اين عناصر بر اساس توليدات کامپيوتري که از طريق دريافت و پردازش اطلاعات کاربر توسط سنسورهاي ورودي مانند صدا، ويدئو، تصاوير گرافيکي يا داده‌هاي GPS مي‌باشد ايجاد مي‌شود. واقعيت رايانه اي مفهوم کلي واقعيت افزوده‌است.

وجه تمايز با  VR چيست؟
 واقعيت افزوده تا حدودي شبيه به واقعيت مجازي است که توسط يک شبيه ساز، دنياي واقعي را کاملا شبيه سازي مي‌کند. در واقع وجه تمايز بين واقعيت مجازي و واقعيت افزوده اين است که در واقعيت مجازي کليهٔ عناصر درک شده توسط کاربر، ساخته شده توسط کامپيوتر هستند. اما در واقعيت افزوده بخشي از اطلاعاتي را که کاربر درک مي‌کند، در دنياي واقعي وجود دارند و بخشي توسط کامپيوتر ساخته شده‌اند.

ايده اصلي؟

در واقعيت افزوده، عناصر معمولا به صورت بي درنگ نگاشته شده و به طور هوشمند مرتبط با عناصر محيطي مي‌باشند، مانند نمايش امتياز مسابقات ورزشي در زمان پخش از تلويزيون. با کمک تکنولوژي پيشرفتهٔ واقعيت افزوده (براي مثال افزودن قابليتبينايي کامپيوتري و تشخيص اشياء) مي‌توان اطلاعات مرتبط با دنياي واقعي پيرامون کاربر را به صورت تعاملي و ديجيتالي به او ارائه کرد. همچنين مي‌توان اطلاعات مرتبط با محيط و اشياء اطراف را بر روي دنياي واقعي نگاشت .

انتخاب زمینه صفحه
دو طرح بندی مختلف
  • طرح یک
    تمام عرض
  • طرح دو
    داخل قالب
انتخاب رنگ پوسته
طرح پس زمینه برای جعبه