خواندنيها

1
5 فناوري مهم آينده
اندرويد را بيشتر بشناسيد
1
انتخاب زمینه صفحه
دو طرح بندی مختلف
  • طرح یک
    تمام عرض
  • طرح دو
    داخل قالب
انتخاب رنگ پوسته
طرح پس زمینه برای جعبه